OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se ke stavbě „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“, jejímž investorem je Správa železnic, státní organizace, nikoliv Městská část Praha 16. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Děkujeme za pochopení.
Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
*
 
*

Otázky k tomuto tématu


1 2 
 • Otázka: Styk napájecích soustav (Jaroslav Gabriel 25.05.2023 11:20) – Optimalizace železnice
  Dobrý den, nevíte přesně plány kdy, kde a jak bude v Radotíně styl napájecích soustav 3kv (směr Praha) a 25 kV (směr Beroun).
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 31.05.2023 15:19)
   Dobrý den, pane Gabrieli, 
   s Vaším dotazem jsme kontaktovali Správu železnic. Styk napájecích soustav se řeší ve stavbě „Změna trakční soustavy v úseku Praha Radotín (mimo) - Králův Dvůr (mimo)“. Bude umístěn mezi Černošicemi a Radotínem cca v km 10,700 (dle ZP). Předpoklad zprovoznění je rok 2029 - 2030.
   S pozdravem 
   Jana Hejrová
 • Otázka: Nadjezd Radotín-Černošice II (Michal Čeleda 16.02.2023 15:37) – Optimalizace železnice
  Dobrý den,

  blíží se jaro 2023a dotaz zní, jak je na tom dokumentace a termín stavby zmíněného nadjezdu? Děkuji
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 06.03.2023 10:51)
   Dobrý den, pane Čeledo, 
   děkujeme za Váš dotaz. V současné době je k dispozici dokumentace k vyjádření k územnímu řízení. Investor v ní uvádí termín realizace celé stavby tzn. „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“, která zahrnuje i stavbu nadjezdu; odhad realizace je 6/2025-8/2028.
   Městská část projekt připomínkovala a dojednala koordinační schůzku s černošickou samosprávou. Úsek do Černošic byl odložen z důvodu nedohody mezi Správou železnic a Černošicemi. Přednost dostaly úseky Srbsko – Beroun, Řevnice – Mokropeský most. Černošice by se měly realizovat až jako poslední úsek. Bohužel s tím i nadjezd na Karlické.
   Jana Hejrová

 • Otázka: Nádraží Radotín (Michal Čeleda 07.12.2022 12:36) – Optimalizace železnice
  Dobrý den, kdy bude úprava nádraží dokončena (mimo nové nádražní budovy)? Či alespoň doplnění dočasných infotabulí - jak jinak poznat, odkud vlak odjíždí, zpočdění či jiné potřebné informace?
  • Odpověď: (Eva Javorská) 13.12.2022 11:09)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět, na který odpovídá Ing. Michal Krošlák ze Správy železnic: Nástupiště č. 1 a 2 (nástupiště blíže k výpravní budově) budou zprovozněny 26.1.2023. V současné době probíhá informování cestujících o odjezdech vlaků prostřednictvím staničního rozhlasu tak, jak tomu bylo i dříve. Jedná se o provizorní stav do doby zprovoznění informačních panelů pro cestující. Se zprovozněním informačních panelů pro cestující na nástupištích počítáme do 28.2.2023.
   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: Nová nádražní budova (Michal Čeleda 14.09.2022 16:08) – Optimalizace železnice
  Dobrý den, co bude mít nová nádražní budova navíc pro té původní? I ve stávající budově jsou pokladny, WC, občerstvení, ... pravděpodobně se tam vejde i služebna MP. Podle informací bude budova rekonstruována, je tedy možné jí rekonstruovat se současným využitím. Ano, bude mít "moderní" vzhled, který se podle mě do současné zástavby příliš nehodí.
  • Odpověď: (Eva Javorská) 15.09.2022 10:37)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš dotaz, na který odpovídá místostarosta Miroslav Knotek: Rozhodnutí padlo ze strany Správy železnic již před více než dvěma lety, a to po diskuzi se zástupci městské části. Radotínské nádraží patří mezi nejvytíženější stanice v Praze, denně se zde odbaví přes čtyři tisíce cestujících. Stará budova již nesplňuje standardy na odbavení cestujících v 21. století. a její sociální vybavení je v havarijním stavu.

   Správa železnic, na základě souhlasu a s tím, že si městská část starou budovu přebere, rozhodla o výstavbě nové budovy, aniž by starou musela bourat. Nová nádražní budova je koncipována jako výpravní budova železniční stanice se zázemím pro cestující, pokladnami pro prodej jízdenek, odbavovací halou, technickým zázemím a dvěma doplňkovými komerčními jednotkami - prodejnou drobného zboží (např. trafika apod.) a gastro provozu s přípravou jídel z polotovarů (např. kavárna apod.).

   Součástí stavby bude informační systém pro cestující, který bude napojen na informační systém v rámci celé stanice, jak je navržen v rámci navazující infrastrukturní akce. Nová budova bude navazovat na stávající zástavbu krámků a zároveň naváže na technologickou budovu. Bude výrazným novým prvkem veřejného prostoru v celé lokalitě Vrážské ulice.

   Stará budova přejde do majetku městské části, která ji přebuduje na stanici městské policie. Zároveň je snaha přesunout do této budovy i Úřad práce ČR, který je v současné době v prostorách městské části.

   Pro tuto investici do staré budovy má městská část již zajištěné financování z prostředků hl. m. Prahy. Zároveň existuje stále možnost zachování nádražní restaurace, která však bude muset, po ukončení provozu posledního nájemce, projít rekonstrukcí zázemí.

   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: Povrchová úprava (Michal Čeleda 31.05.2022 12:11) – Optimalizace železnice
  Dobrý den, na nádraží se objevují nadzemní části podchodů - budou tyto nějak "zkrášleny" (obklad, malba, ...) nebo zůstanou v "betonové šedi"?
  • Odpověď: (Eva Javorská) 02.06.2022 11:22)
   Dobrý den,

   děkujeme za Váš podnět. Podle našich informací Správa železnic neuvažuje o „zkrášlení“ podchodů na nádraží, na skleněné části budou pouze doplněny ochranné prvky kvůli ptactvu. Navíc, oproti téměř všem nádražním podchodům v Praze jsou v Radotíně keramické obklady. Podchod u Rozmarýnu naopak získá veselejší vzhled - radnice se domluvila s radotínskou základní uměleckou školou na jeho výzdobě.

   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: Přejezd Radotín-Černošice (Michal Čeleda 02.12.2021 8:13) – Optimalizace železnice
  Dobrý den,
  v rámci optimalizace je patrná snaha o nahrazení přejezdů podjezdy/nadjezdy. Existuje již nějaká studie/návrh/plán ohledně přejezdu Radotín/Černošice? Pokud ano, kde je k nahlédnutí?
  Děkuji
  • Odpověď: (Eva Javorská) 03.12.2021 7:21)
   Dobrý den,
   děkujeme za dotaz, na který Vám odpovídá Tomáš Míka ze Správy železnic: Tento přejezd (P263) je v rámci stavby „Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo) navržen ke zrušení a měl by být nahrazen silničním nadjezdem. V příloze je pracovní verze situace nadjezdu, detailní rozpracování zatím není hotovo. To bude v rámci DÚR výš uvedené stavby (předpoklad jaro 2022)
   S pozdravem,
   Eva Javorská

   Pracovní verze situace nadjezdu
 • Otázka: Neúnosné zdržení (Blanka U. 12.04.2021 13:46) – Optimalizace železnice
  Dobrý den,
  Dopravní situace uzavřením podjezdu (tunýlku) a rekonstrukcí křižovatky u Koruny je neúnosná. Autobus ze směru sídliště či Viniček k nádraží na vlak je nepoužitelný. Situace je horší než loni, kdy byl zavřený hlavní podjezd. Proč není náměstí Osvoboditelů řešeno jako kruhový objezd s plynulému provozem ze všech směrů ale provizorním semaforem?
  Děkuji
  • Odpověď: (Eva Javorská) 12.04.2021 15:15)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět, na který Vám odpovídá Ing. Petr Šiška, radní pro oblast dopravy MČ Praha 16: Vámi navrhované řešení je naprosto nereálné, komunikace, které jsou k dispozici pro dočasné řešení dopravní situace při rekonstrukci křižovatky nesplňují ani vzdáleně možnost zavést průjezd křižovatkou ve stylu kruhového objezdu. Je nám líto, že je situace tak nepříjemná, ale rekonstrukce i s následky, které přináší, nyní ukazuje, že je naprosto nezbytná. Prosím za nás i investora (TSK HMP) o trpělivost a pochopení.
   S pozdravem,
   Eva Javorská
 • Otázka: Řešení přejezdu trati pro cyklodopravu a uschování kol na žel. stanici Radotín (Luboš Kratochvíl 23.08.2020 14:53) – Optimalizace železnice
  Dobrý den,
  Rád bych se zeptal, jestli (a jak) je v rámci rekonstrukce železniční stanice Radotín pamatováno na cyklo dopravu. Tj. jakým způsobem se půjde dostat přes trať po zrušení přejezdu v ulici Na Betonce (kromě výpadové) a jestli se v rámci obnovy železniční stanice počítá s boxy na uchování kol / obdobným způsobem jejich bezpečného uložení.
  Moc děkuji.
  Luboš Kratochvíl
  • Odpověď: (Eva Javorská) 24.08.2020 14:06)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět. Po dokončení optimalizace (a tím pádem uzavření přejezdu v ulici Na Betonce) bude zajištěn bezbariérový průjezd přes novou cyklolávku, která bude vybudovaná vedle železničního viaduktu a bude ústit do nového podchodu u Rozmarýnu. Pro uchování kol bude na žádost radotínské radnice postavena cyklověž pro 118 kol, investorem stavby je Správa železnic (zmiňujeme ji v březnových Novinách Prahy 16 - https://www.praha16.eu/file/06s1/Noviny-Prahy-16-brezen-2020.pdf).
   S pozdravem, Eva Javorská
 • Otázka: Uzavření přejezdu (B. Umann 19.08.2020 14:17) – Optimalizace železnice
  Jak mohl někdo povolit uzavření přejezdu na výjezdu z Radotína, když je zároveň uzavřená JEDINÁ možná objízdná trasa přes Třebotov?
  • Odpověď: (Eva Javorská) 19.08.2020 14:46)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět. Povolení vydal Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy s tím, že objízdná trasa je vedena K cementárně – Pražský okruh – Ořech – Chýnice – Kuchař – Roblín – Solopisky – Černošice. Přes Třebotov tato trasa tedy nevede.
   S pozdravem
   Eva Javorská
 • Otázka: Rekonstrukce trati Ke Zděři (Kosová 03.06.2020 17:01) – Optimalizace železnice
  Dobrý den, chtěla bych zeptat, v jakém rozsahu bude probíhat optimalizace železniční trati od stadionu na konec ulice Ke Zděři (Na Rymáni). V I. Etapě se zde trať ještě neměla optimalizovat a v současnosti tam však nějaké práce probíhají. Bude se zde realizovat i protihluková stěna? Děkuji
  • Odpověď: (Eva Javorská) 04.06.2020 12:47)
   Dobrý den,
   na Váš dotaz odpovídá II. místostarosta Milan Bouzek: Stavba Optimalizace železniční trati, která v současnosti probíhá, končí u podchodu pod železnicí u starého sídliště (na začátku fotbalového stadionu) a součástí této stavby jsou i protihlukové stěny. Protihlukové stěny za podchodem směrem k Rymáni jsou součástí další stavby, která se nyní připravuje.


12
Vloženo: 31.10.2019   |   Zveřejnil: Admin Admin---0 ; Přečteno 4850 x
Vytisknout