Velký kontrolní den k rekonstrukci železnice

Ve středu 18. května se v sále Kulturně komunitního centra Koruna konal  5. ředitelský kontrolní den stavby „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“, kterého se kromě zástupců ze strany železnice a stavby zúčastnili radotínský starosta Karel Hanzlík a místostarosta Miroslav Knotek.

Cílem ředitelského dne je projednat se všemi zainteresovanými stranami a jejich čelními představiteli optimální průběh stavby, stav, harmonogram a časový výhled modernizace trati. Krom těchto velkých setkání se pravidelně každých 14 dní koná kontrolní den přímo na stavbě, kterého se za Městskou část Praha 16 účastní místostarosta Miroslav Knotek.

5. ředitelský kontrolní den stavby „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“, 18.5.2022Jednání vedl zástupce investora ze Stavební správy západ Správy železnic Petr Hofhanzl, který má celkovou modernizaci trati od generálního ředitelství a Ministerstva dopravy ČR na starost. Po představení aktuálního stavu rekonstrukce a prezentaci jejího pokračování hlavním stavbyvedoucím Radkem Filipem, se řešilo především otevření poloviny podchodu vedoucího z ulice Na Betonce a přejezd ve Velké Chuchli.

 


5. ředitelský kontrolní den stavby „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“, 18.5.2022Padly návrhy ze strany zástupců investora i zhotovitele, že by se zmíněný podchod otevřel až po polovině července, a to z toho důvodu, že od 1. do 16. července budou vlaky jezdit po starých kolejích a cestující budou používat pro výstup či nástup původní nástupiště. Tudíž by na přibližně dva týdny neměl otevřený podchod smysl. Radotínský starosta zde však zasáhl „chtěl bych zástupce investora požádat o dodržení slíbeného termínu otevření hotové části podchodu, což je konec května, i přes to, že v první polovině července nebude mít pro cestující využití.“ A dodává: „To proto, že čím dřívější zprovoznění podchodu bude (budou se sice dodělávat některé drobnosti), tím dříve se radotínským občanům a cestujícím zlepší komfort a bezpečí pohybu od nádraží do centra a opačně.“ Po vášnivé debatě bylo jeho žádosti vyhověno a bezbariérový přístup na 3. nástupiště bude otevřen 31. května.

U plánovaného nadjezdu ve Velké Chuchli se Správa železnic neustále potýká s komplikacemi, ať už se jedná o výkup pozemků, které by byly dotčené stavbou či o řešení pohybu chodců přes přejezd v době stavby, která má trvat přibližně dva roky, z čehož pouze rok může na místě stát provizorní lávka.

Pro Radotín je příznivou zprávou, že termín pro dokončení rekonstrukce trati a podchodů v Radotíně zůstává konec roku 2022 (dokončovací práce, které však nebudou ovlivňovat cestující, budou ukončeny v únoru 2023). Dobrá zpráva je i v případě lávky pro chodce a cyklisty, která byla jako dodatečná stavba iniciována radotínskou radnicí a jež bezpečně spojí nám. Osvoboditelů s novým podchodem vyúsťujícím do ulice Ke Zděři a ke školnímu areálu. Financování bylo odsouhlaseno na centrální komisi Ministerstva dopravy ČR a nyní by se mělo rozhodnout o druhé části sdružené investice na jednání pražského zastupitelstva. Jak bude znám výsledek, rozjede se i s ohledem, že je již vydané stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele, které připravuje SŽ. Optimisticky se vyvíjí i situace výstavby nové nádražní budovy. Koncem května by měl být znám zhotovitel stavby. Nová nádražní budova pak bude postavena do konce roku 2023.

Prezentace z 5. ředitelského kontrolního dne (6,03 MB)

Dronem nad tratí z 16. května 2022Zveřejněno: 20.05.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1522 x
Vytisknout