Uzavírka přejezdu Na Betonce začala dnes od 13 hodin

Aktualizace z 30. června 2021: Od dnešních 13 hodin začala uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce, přejezd bude uzavřen až do 15. srpna 2021. Uzavírka platí pro automobily i chodce.

Od středy 30. června od 13 hodin až do 15. srpna 2021 bude uzavřen železniční přejezd v ulici Na Betonce. Zákaz se vztahuje na automobily i chodce. 

Dopravní situaci v Radotíně tak krátkodobě zkomplikuje další omezení, které je součástí pokračujících prací na modernizaci železniční trati. Zhotovitelem stavby je společnost Eurovia.
  • Objížďka je vedena ulicemi Vrážská přes Horymírovo náměstí, náměstí Osvoboditelů a dále odbočením na Prvomájovou a ulici Na Betonce. 

  • Chodci se mohou přes trať dostat přes provizorní lávku umístěnou přímo na nádraží nebo ulicí Na Betonce, po cestě okolo potoka, náměstí Osvoboditelů, Horymírovo náměstí a Vrážskou. 
Přejezd Na Betonce bude uzavřen od 30. června (od 13 hodin) až do 15. srpna 2021.
Přejezd Na Betonce bude uzavřen od 30. června (od 13 hodin) až do 15. srpna 2021.

Během uzavírky dojde k odstranění stávajícího krytu přejezdu i s kolejnicemi, odtěžení zemní vrstvy, úpravě železničního spodku i svršku, položení kabelovodu a napojení do nových šachet, postupné položení pražců a celé koleje od starého stadionu až do prostoru vlakové stanice, a vyasfaltování. 

Z toho důvodu radotínská radnice v předchozích dnech dojednala s investorem a zhotovitelskou firmou úpravy světelné křižovatky na náměstí Osvoboditelů (což bylo možné i díky plynulému průběhu harmonogramu stavby) a zmenšení záboru Karlické ulice. Místo kyvadlové dopravy tak mohl být opět nastaven obousměrný provoz na trase Karlická – Výpadové a opačně. 

Karel Hanzlík"Jsem rád, že všichni zúčastnění pochopili závažnost blížící se situace a nutnost minimalizace záboru a zlepšení průjezdu křižovatkou. Právě přes ní bude od odpoledne 30. června směřovat, kvůli dočasnému uzavření přejezdu Na Betonce, i veškerá doprava ze severovýchodu Radotína,“ komentuje současné dopravní opatření starosta Městské části Praha 16 Karel Hanzlík. Přejezd měl být původně uzavřen už od 24. června. I v tomto případě ale radotínská radnice dojednala posunutí o týden. Na dobu, kdy končí školní rok a začínají letní prázdniny a předpokládá se, že dojde ke snížení dopravní intenzity. 

Související text: 
Křižovatka je konečně průjezdnější
Aktualizováno: 30.06.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 514 x
Vytisknout