Správa železnic slavnostně ukončila stavbu optimalizace trati

Po čtyřech letech skončila modernizace trati mezi Smíchovem a Černošicemi. Úsek je součástí hlavní dvoukolejné trati Praha – Beroun. S modernizací začala Správa železnic přípravnými pracemi v roce 2019, slavnostní ukončení stavby se uskutečnilo 28. června.

Stavební ruch přesto zcela neutichne. Dokončení nové výpravní budovy je v plánu na konci letošního roku, lávka pro chodce a cyklisty má být dokončena do konce srpna. Dokončované akce nebyly součástí celého tendru na modernizaci trati, ale byly vysoutěženy i na základě požadavku radotínské samosprávy až v jejím průběhu.

Slavnostní závěrečné akce na radotínském nádraží se zúčastnil Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16 a další zástupci radotínské samosprávy. Správu železnic, která je investorem stavby, reprezentoval generální ředitel Jiří Svoboda, Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ, Petr Kolář, náměstek ředitele pro investice a Michal Krošlák, správce stavby. Nezbytná byla i přítomnost Martina Staška, zástupce Evropské komise v České republice, Martina Borovky, generálního ředitele Skupiny VINCI Construction CS, která byla zhotovitelem stavby. Po přestřižení slavnostní pásky byla trať oficiálně uvedena do provozu. Následovala prohlídka staveb v Radotíně, které s modernizací trati úzce souvisejí, i těch, které jsou teprve ve výstavbě a zprovozněny budou do konce roku.

Slavnostní ukončení modernizace trati, 28.6.2023

Co přinesla modernizace trati

Došlo zejména k rekonstrukci kolejí, trakčního vedení, navýšení kapacity dráhy a zvýšení traťové rychlosti i bezpečnosti železničního provozu. Po zavedení evropského zabezpečovacího zařízení (ETCS) se rychlost vlaků zvýší až na 140 kilometrů v hodině.

Železniční stanice Praha-Radotín

Součástí projektu byla také komplexní rekonstrukce stanice v Radotíně. Vznikla zde čtyři nová nástupiště, na které je možné dojít zrekonstruovaným podchodem pod celou stanicí a novým podchodem pro pěší v místě zrušeného železničního přejezdu. Bezbariérovost stanice zajišťují výtahy a šikmé rampy. Zrušen byl železniční přejezd v ulici Na Betonce, který nahradil rozšířený podjezd v Prvomájové ulici se dvěma jízdními pruhy a novým podchodem pro pěší s bezbariérovým přístupem, a silniční podjezd v Karlické ulici.

Zastávka ve Velké Chuchli

Mezi další pozitiva stavby patří přesun zastávky Praha-Velká Chuchle blíže k centru této městské části. Tvoří ji dvě nová nástupiště přístupná novým podchodem. Bezbariérový přístup na je zajištěn šikmými chodníky.

Kvůli splnění požadavku na zvýšení kapacity celého úseku vznikla nedaleko přejezdu ve Velké Chuchli nová odbočka Závodiště, která propojila dvě souběžné dvoukolejné tratě. Tím vznikl několik kilometrů dlouhý čtyřkolejný úsek, který končí ve stanici Praha-Radotín. Stávající železniční přejezd ve Velké Chuchli byl v rámci stavby zrekonstruován, nově je zabezpečený závorami v celé šířce silniční komunikace a doplněny o samostatný přechod pro pěší. V rámci navazující stavby bude nahrazen silničním nadjezdem a podchodem pro pěší.

Náklady na stavbu trati přesahují 4 miliardy korun

Celkové investiční náklady akce názvem Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) dosahují 4 161 008 001 korun. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Míra podpory EU je 75,56 % ze způsobilých nákladů, maximálně výše dotace činí 91 092 912 eur, tedy přibližně 2,3 miliardy korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je Společnost Černošice, kterou tvoří firmy EUROVIA CS (člen Skupiny VINCI Construction CS), STRABAG Rail, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha.

Výpravní budova bude dokončena do konce letošního roku

V rámci navazující stavby probíhá ve stanici Praha-Radotín výstavba nové výpravní budovy. Dosud se postavily základové a ocelové nosné konstrukce, vnitřní a obvodové zdivo, přípojky a zateplení objektu. V současné době se provádí vnitřní instalace, kompletuje se prosklená fasáda, základy pro terasu kavárny a rampy na první nástupiště. Dokončuje se zastřešení a také zámková dlažba na chodnících.

Dokončení nové budovy v Radotíně se předpokládá na konci letošního roku. Po jejím zprovoznění bude historický objekt z roku 1862 zrekonstruován na služebnu Městské policie.

Slavnostní ukončení modernizace trati, 28.6.2023 Slavnostní ukončení modernizace trati, 28.6.2023 Slavnostní ukončení modernizace trati, 28.6.2023 Slavnostní ukončení modernizace trati, 28.6.2023

Celá fotogalerie ZDE.

Zveřejněno: 30.06.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 744 x
Vytisknout