Ředitelský den na stavbě optimalizace trati

První ředitelský kontrolní den stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ se uskutečnil v úterý 14. ledna ve velkém sále kulturního střediska Koruna. Kromě starosty Městské části Praha 16 Karla Hanzlíka a jeho zástupců, se vedle projektantů zúčastnili představitelé zhotovitelských firem a jejich subdodavatelů. Správu železniční a dopravní cesty (nově Správu železnic), která je investorem stavby, zastupoval ředitel stavební správy západ Petr Hofhanzl. O průběhu prací informoval ředitel stavby Radek Filip ze společnosti Eurovia.

Nepříjemná opatření začnou pravděpodobně od března, kdy dojde k uzavření Karlické ulice kvůli opravě viaduktu. Protože v současné době ještě nejsou objízdné trasy známy, byl na ředitelském dni domluveno, že zhotovitelská firma bude do 10. února informovat o termínech hlavních výluk a objízdných trasách. 

Na tuto lhůtu bude navazovat další, v pořadí již druhá, veřejná debata s občany. Uskuteční se ve středu 26. února od 17 hodin v aule základní školy.

„Pro naši městskou část bude stavba optimalizace trati představovat velkou zátěž, rádi bychom proto občanům vše vysvětlili a dodali včasné a aktuální informace, ještě před začátkem velké uzavírky Karlické ulice. Po úspěchu první diskuze, která se konala v říjnu minulého roku, proto uspořádáme další, kde bychom již měli mít ucelenější zprávy,“ uvedl radotínský starosta Karel Hanzlík. 

Ředitelský kontrolní den ke stavbě optimalizace trati, 14.1.2020

Ředitelský kontrolní den ke stavbě optimalizace trati, 14.1.2020 Ředitelský kontrolní den ke stavbě optimalizace trati, 14.1.2020 Ředitelský kontrolní den ke stavbě optimalizace trati, 14.1.2020
První ředitelský kontrolní den stavby optimalizace trati; 14.1.2020

Od září loňského roku až do letošního ledna byly na stavbě optimalizace trati prozatím provedeny přípravné práce. Jednalo se o kácení zeleně okolo trati, úpravy čtyř zárubních zdí, stavbu základů trakčních stožárů a základy návěstních lávek. 
Zveřejněno: 16.01.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 882 x
Vytisknout