Pozvánka na veřejné setkání k rekonstrukci železniční tratě a výstavbě koridoru

Radotínská radnice zve občany na veřejné setkání k státní stavbě, a to k rekonstrukci železniční tratě a výstavbě koridoru, které se koná 16. října od 17:00 hodin v nové aule základní školy, Loučanská 1112/3, Praha - Radotín. Jednání se zúčastní zástupci Správy železniční dopravní cesty (investor), společnosti EUROVIA CS (za zhotovitele) a Městské části Praha 16.

Pozvánka na veřejné setkání, konané 16. října 2019

Od května roku 2022 bude mít radotínské nádraží nová nástupiště, bezbariérový podchod dostane výtahy, podél trati vyrostou protihlukové stěny a nádraží se propojí s místem, kde vyroste nové centrum. Přejezd v ulici Na Betonce zmizí, ale úzký tunýlek pod tratí v Prvomájové ulici se rozšíří, aby jím mohla auta projíždět v obou směrech. Oprava viaduktu nad Karlickou ulicí má přinést zásadní snížení hluku při průjezdu vlaků.

Rekonstrukce trati už oficiálně běží, ale až do příštího března by ji obyvatelé Radotína neměli kdovíjak pocítit. Dělníci provádějí přípravu celé stavby. Komplikace nastanou před Velikonocemi na jaře příštího roku. „Stavební společnost Eurovia se na konci března pustí do postupné výměny mostu v Karlické ulici. Uzavírka silnice a chodníku pod ním potrvá do 9. prosince 2020,“ říká Milan Bouzek, radotínský místostarosta, který dohlíží na postup prací. Téměř na devět měsíců se tak uzavře hlavní průjezd Radotínem.

Vizualizace nádraží Praha - Radotín

Vizualizace rekonstruovaného nádraží Praha - Radotín

Co to bude znamenat pro tranzitní dopravu? Značení odkloní auta už od Dobřichovic směrem na Strakonickou silnici a přímo v Radotíně u Koruny je odvede k Pražskému okruhu. Radotínští řidiči budou železnici křížit na přejezdech a v tunelu na Prvomájové ulici. Radnice usiluje o to, aby během výměny železničního mostu proběhla zároveň i jedna z etap budování nového centra Radotína – úprava křižovatky u Koruny, která má přinést lepší a plynulejší průjezd aut.

Investor rekonstrukce, jímž je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), hodlal příští rok zároveň s opravou mostu v Karlické odstranit přejezd v ulici Na Betonce. „To jsme ale odmítli, doprava v Radotíně by zkolabovala. Přejezd bude fungovat až do roku 2022, než skončí celá rekonstrukce trati v Radotíně,“ říká radotínský starosta Karel Hanzlík. Podoba křížení silnice s tratí se však v tomto místě na konci příštího roku změní. Kvůli opravě kolejí vymění Eurovia stávající přejezd za jiný, označuje ho za provizorní. Výměna potrvá deset dní, práce jsou naplánovány na termín od 30. listopadu do 9. prosince 2020. V těchto dnech bude možné přejíždět pod tratí jen úzkým tunelem mezi Prvomájovou ulicí a Vrážskou. Desetidenní uzavírka přejezdu přinese Radotínu dopravní komplikace. Řidiči by se křížení pod tratí měli v těchto dnech co možná nejvíce vyhnout.

Zrušení přejezdu v centru Radotína je součástí modernizace železniční trati. Vlaky budou po jejím dokončení jezdit rychlostí až 140 km/h a podle SŽDC provoz na trati v příštích letech citelně naroste. Závory by tak padaly dolů ještě častěji než nyní. Vlakové přejezdy pro auta ubývají i z toho důvodu, aby se na frekventovaných úsecích zvýšila bezpečnost. Kde to jde, tam se staví nadjezdy nebo tunely pod tratí. Proto dojde k rozšíření podjezdu v Prvomájové ulici, který nahradí zrušený přejezd. Ten v ulici Na Betonce navíc stojí na nevhodném místě těsně vedle křižovatky. „Pravidelné smrtelné nehody pěších jsou dalším argumentem pro jeho zrušení. Těsně vedle něj se objeví bezpečný bezbariérový podchod pod tratí,“ uvádí starosta Karel Hanzlík. Přejezd na konci Radotína ve směru na Černošice zůstane beze změn. Právě odstartovaná etapa modernizace železnice začíná na Smíchově a skončí ještě na území Radotína. Další úseky přijdou na řadu později.

Příští duben přinese kromě začátku prací na výměně mostu v Karlické ulici také omezení pro chodce. Podchod v blízkosti restaurace Rozmarýn stavbaři uzavřou 10. dubna 2020 a nový bude k dispozici až v dubnu roku 2022. Uzoučký tunel se rozšíří a jeho průchod bude rovný, zmizí dnešní zakřivení. Po výměně železničního mostu v Karlické, která má skončit v prosinci 2020, využijí pěší chodník lemující silnici.

Mezi dubnem a prosincem příštího roku v této části Radotína však koleje nepodejdou. Nejbližším místem pro bezpečné překročení tratě bude přejezd Na Betonce anebo podchod za sportovní halou.

Vizualizace nádraží Praha - Radotín

Vizualizace rekonstruovaného nástupiště nádraží Praha - Radotín

Rekonstrukce podjezdu v Prvomájové ulici, který na druhé straně ústí naproti „Jankovce“ do Vrážské, začne až po otevření nového mostu v Karlické ulici. Ten má být hotov příští rok v prosinci. O několik měsíců později, v březnu 2021, se dělníci pustí do zásadní úpravy tunelu, jemuž se přezdívá myší díra. Práce na jeho rozšíření pro obousměrný provoz a chodník pro pěší potrvají podle plánů do února 2022.

V příštím roce se rozběhnou také úpravy radotínského nádraží. Stavební firma postaví nad tratí dočasnou lávku pro pěší. Nahradí dnešní podchod, který se uzavře v březnu 2021. Jeho úpravy budou trvat 14 měsíců. Na nový podchod se mohou těšit všichni, kterým dnes chybí bezbariérový přístup. U východů se totiž objeví výtahy pro kočárky nebo pro lidi se sníženou pohyblivostí.

Změní se také všechna nástupiště. Vzniknou celkem tři a budou dlouhá přes sto metrů. Od nádražní budovy, před kterou budou vlaky i nadále zastavovat, se totiž nástupní platformy prodlouží směrem k novému sídlišti. Na jejich konci budou nakloněné rampy, po kterých se cestující dostanou do nového podchodu pod tratí. Ten bude na straně Vrážské ulice končit dvěma východy. Buď se do něj vstoupí bezbariérově po rampě vedle bistra Luna, nebo po schodech, které se objeví na druhém konci staré budovy patřící k dráze. Ta ustoupí stavbě nového podchodu. Na druhé straně kolejí z něj chodci bezbariérově vyjdou v těsné blízkosti dnešního přejezdu.

Společnost SŽDC, která vlastní trať a také nádražní budovu v Radotíně, přišla před začátkem rekonstrukce kolejiště s návrhem zbourat historický objekt s pokladnami, restaurací, čekárnou a dalšími prostory. „Proti tomuto záměru jsme se postavili. Chceme starý ráz nádraží v Radotíně zachovat. Platí to také pro historicky cennou dlažbu pod přístřeškem u nástupiště, která je zhotovena z vápence z okolních lomů,“ uvádí místostarosta Radotína Miroslav Knotek. Radnice v září vyzvala občany, aby přišli s nápadem, jak nádražní budovu v budoucnu využít. Pro provoz nádraží je dnes už zbytečně velká. Následovat budou jednání se společností SŽDC o rekonstrukci a dalším uplatnění této historické stavby.

Rekonstruovaná trať přivede do Radotína ještě jednu novinku: protihlukové stěny. Začínat budou u rozšířeného tunelu na úrovni sídla společnosti Janka. Na straně Vrážské ulice vyrostou do výšky tří metrů, u současného přejezdu Na Betonce se sníží o půl metru a skončí u sportovní haly. Druhou stranu ochrání od kolejiště dvoumetrová zábrana, která protne celý Radotín až k Rymáni.

Text: Petr Buček

Vloženo: 10.01.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1343 x
Vytisknout