Dronem nad tratí

Video, které přehledně ukazuje rekonstruovaný úsek trati od Smíchova až do Radotína. Materiál byl představen na ředitelském kontrolním dni ke stavbě "Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ , který se konal on-line v úterý 12. dubna za účasti investora, projektanta, realizačních firem a zástupců dotčených samospráv. 

Modernizace trati, březen 2021:K dispozici byla i prezentace, jejímž autorem je Ing. Radek Filip ze společnosti Eurovia CS a hlavní stavbyvedoucí modernizace trati. Ukazuje postup prací k 26. březnu 2021. 

Prezentace Ing. Radka Filipa (pdf, 6,2 MB) 

Stavba v kostce: 
 1. Mostní objekt přes cyklostezku v rámci rekonstrukce traťového úseku Praha-Smíchov – Odbočka Barrandov o délce 800 m: 
  Je obnoven železniční spodek a železniční svršek, obě koleje jsou rekonstruovány včetně odvodnění a přilehlých svahů, zbývá ještě převěsit trakční vedení.
 2. Dále od odbočky Barrandov, kolejové spojky v pozadí až do Radotína včetně je v současné době rekonstruována 2. traťová kolej a celá sudá kolejová skupina nádraží, kolejnice z traťového úseku jsou používány zpět v novém kolejišti, pro demontáž a montáž je užita technologie Donelli.
 3. Zcela rekonstruovaný mostní objekt v ulici Podjezd, jediné přístupové komunikaci do oblasti Malá Chuchle je nutné založit tryskovou injektáží vzhledem k vysoké hladině podzemní vody, což platí v celé délce stavby.
 4. Po dobu výstavby mostu je podjezd pod železniční tratí nahrazen provizorním přejezdem s plnohodnotným zabezpečovacím zařízením, postaveným zhruba v místě původního přejezdu.
 5. Převozná trakční měnírna byla rozšířena na dvojnásobnou kapacitu pro možnou rezervu výkonu v případě mimořádné situace.
 6. Původní trakční měnírna byla zcela demontována a prostor je v tuto chvíli připraven pro výstavbu nového objektu.
 7. Přejezd ve Velké Chuchli zůstává jako ostrov, bude rekonstruován v samém závěru stavebního postupu pro možné zkrácení času výluky silniční dopravy.
 8. Nově budovaná rampa jako výstup z podchodu v místě přesunuté zastávky Velká Chuchle, položené zhruba o 300 m blíže přejezdu pro lepší propojení s autobusovou dopravou a centrem městské části.
 9. Tříkilometrový traťový úsek je sevřen mezi komunikaci a skalní svah, tedy s možností přístupů jen od přejezdu Velká Chuchle a z druhé strany až z Radotína.
 10. U sanovaných a upravovaných zárubních zdí je obnovován žlab pro odtok vody, jeho kraj je navyšován vzhledem k vyšší niveletě rekonstruovaného kolejiště.
 11. Nově zřízená provizorní lávka pro pěší.
 12. Ve stanici Radotín kromě úprav kolejiště probíhá výstavba:
  - kolizních trakčních základů
  - mostního objektu
  - 2 podchodů pro pěší
  - kabelovodu
  - ostrovního nástupiště
 13. U všech rekonstruovaných mostních objektů a u nově zřizovaného kabelovodu bylo nutné provést pažení u nevyloučené koleje pro možnost postupné výstavby při zachování provozu.
 14. Na Berounském zhlaví stanice již proběhla rekonstrukce železničního mostu přes hlavní silniční tepnu, spolu s mostem byla rekonstruována také odpovídající část kolejiště a část přejezdu Na Betonce, který po stavbě bude zrušen.
Vloženo: 13.04.2021   |   Zveřejnil: Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2428 x
Vytisknout