Na radnici se hodnotily dopady dopravního omezení

Kvůli dopravním problémům, které vznikají vinou uzavření železničního podjezdu v rámci akce „Optimalizace trati Praha- Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“, se dnes v dopoledních hodinách na radotínské radnici po dvou měsících od posledního hodnocení dopravní situace sešli zástupci městské části, zhotovitelské firmy Eurovia, městské policie a radotínské dopravní komise, aby projednali některé návrhy a změny, které by mohly být nápomocny v plynulejší dopravě v rámci Radotína.

Jako nejproblémovější oblast byl vyhodnocen tunýlek mezi ulicemi Vrážská a Prvomájová, kde se i kvůli neukázněnosti některých řidičů kumulují vozidla, převážně v ranní a odpolední špičce. Řešením by byla instalace víceramenného světelného signalizačního zařízení, tedy semaforů, které však Policie ČR ještě před zahájením prací neschválila.Možností se však nabízí více - od zjednosměrnění tunýlku a části Prvomájové ulice, po úpravy v dopravním značení či změny přednosti v jízdě.

Schůzka k dopravě, 13.5.2020

Jednalo se i o problémech intenzivní dopravy v ulicích Na Betonce a Prvomájová, kdy vozidla projíždějí obydlenou oblastí a znepříjemňují život místním občanům. Zástupci radotínské radnice apelovali na zástupce zhotovitele, aby se nepříjemná situace okamžitě řešila, a to projednáním navržených úprav s dotčenými orgány a dále kontrolou dopravního značení, které řidiče navádí na objízdné trasy v širším okolí, tak, aby nezajížděli do Radotína.

Při jakémkoliv řešení, v situaci, kdy je stavební činností znemožněn transit mezi Karlickou a Výpadovou ulicí, neexistuje varianta, která by odklonila dopravu mimo křižovatku ulic Prvomájová a Na Betonce. Snahou všech tak je optimalizovat dopravní model a řešení, které bude pokud možno co nejvíce plynulé a nejméně bolestivé.

Příští týden bude pokračovat jednání nad dopravními úpravami se zástupci projekční kanceláře, kteří pro zhotovitelskou firmu realizující modernizaci železniční trati připravují dokumentaci. Zástupci radotínské samosprávy budou jednat s investorem stavby, společností SŽ státní podnik a s vlastníkem Vrážské ulice – společností TSK hl. města Prahy o vytvoření odbočovacího pruhu do podjezdu vyúsťujícího do Prvomájové ulice ve směru od Velké Chuchle a o instalaci semaforů. Rovněž byla požádána městská policie o větší dohled na projíždějící vozidla, konkrétně na porušování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 6 tun do bytové zástavby v ulici Na Betonce.   

Stanovisko Policie ČR (pdf, 108 kB)
Vloženo: 13.05.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 721 x
Vytisknout