Lávka u nádraží bude opět v provozu

Podle informací od hlavního stavbyvedoucího investiční akce „Optimalizace trati Praha- Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“ bude od 2. dubna 2022 zavřena původní polovina nádražního podchodu (od budovy nádraží). Od tohoto data bude opět v provozu provizorní lávka.

„Ačkoliv podle původního plánu měl být celý podchod otevřený až do 16. července, bylo v souvislosti s probíhajícími pracemi nutné udělat změny. Kvůli zabezpečení plynulé výstavby a množství prací zjištěných v průběhu stavebního postupu v prostoru kolem výpravní budovy je nutné začít s přípravami pro kabelovod, odvodnění stavby, základy trakčních podpěr a dalších přípravných prací již v dubnu. Tedy před začátkem samotné stavby druhé poloviny podchodu. Kvůli plynulosti a dokončení stavby do konce roku 2022 bude tedy nutné uzavřít polovinu původního podchodu o více než tři měsíce dříve oproti původnímu plánu,“ vyjádřil se Ing. Radek Filip, hlavní stavbyvedoucí celé akce. 

Lidé s omezenou pohyblivostí, cyklisté či rodiny s kočárky mohou do konce dubna přecházet přes rekonstruované kolejiště v doprovodu pověřené osoby. Na konci května plánuje Správa železnic otevřít polovinu podchodu pro pěší a cyklisty, který má vstup z ulice Na Betonce a má bezbariérový vstup na 3. nástupiště.


12. dubna 2022 by se také měl otevřít nový podchod pro chodce u restaurace Rozmarýn, díky čemuž bude cesta nejen pro školáky kratší a bezpečnější.
Zveřejněno: 25.03.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1233 x
Vytisknout