Krátkodobý hluk v nočních hodinách

Dle informací, které jsme obdrželi od Správy železnic, proběhne na úseku železniční trati Praha-Radotín - Dobřichovice ve dnech 27. - 30. ledna 2021 broušení kolejnic.

Broušení proběhne v rámci údržby a v souvislosti s protihlukovou úpravou železničního svršku. Práce budou probíhat ve večerních a nočních hodinách a jsou spojeny s krátkodobým zvýšením hlukové zátěže. Vzhledem k velkému provoznímu zatížení daného traťového úseku bude broušení prováděno vždy na jedné koleji, pro kterou bude zavedena výluka. Kvůli co nejmenšímu omezení dopravní obslužnosti trati se práce provádějí právě v noční době.

Hlavním cílem broušení je včasné odstranění kontaktně-únavových vad pojížděné plochy kolejnice, čímž je eliminován rozvoj těchto vad a související degradace kolejnic v důsledku dalšího opotřebovávání. Dosáhne se tak významného prodloužení životnosti kolejnic, a tím i dalších prvků železničního svršku a spodku. Broušení současně zajistí „vyhlazení“ povrchu pojížděné hrany kolejnice a má tak vliv na snížení vzniku a přenosu hluku. Celkový přínos ve snížení hlukové zátěže je v průměru 2 - 5 dB, přičemž očekávané snížení hladiny hluku nastává po tzv. zajetí kolejnic, tedy přibližně do jednoho měsíce od provedení broušení.

Žádáme proto všechny občany a především obyvatele domů situovaných v bezprostřední blízkosti železniční trati o strpění krátkodobého zvýšení hlukové zátěže. Provedení broušení je nezbytnou součástí protihlukové úpravy železničního svršku.

Informační leták od Správy železnic (pdf, 80 kB)
Zveřejněno: 27.01.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 640 x
Vytisknout