Kontrolní den s ministrem dopravy

Ve čtvrtek 9. června se v Radotíně konal speciální kontrolní den ke stavbě modernizace trati, kterého se opět účastnil ministr dopravy Martin Kupka, který se od svého jmenování velice zajímá o všechny probíhající státní dopravně infrastrukturní stavby.

Ministr společně s radotínským starostou Karlem Hanzlíkem, místostarostou Miroslavem Knotkem a zástupci investora, zhotovitele a projektanta prošli novou částí podchodu z ulice Na Betonce a vyzkoušeli i provizorní lávku. V rámci setkání se dostalo i na připravovanou pochozí lávku, která spojí centrální oblast od nám. Osvoboditelů s podchodem u restaurace Rozmarýn, jež vyúsťuje směrem do ulice Ke Zděři a dále ke školním areálům v Loučanské ulici. Díky posledním jednáním je budoucí důležité propojení vyřešeno i investičně, a to jako sdružená investice ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z prostředků poskytnutých hl. městem Prahou.

Kontrolní den stavby modernizace trati s ministrem dopravy Martinem Kupkou, 9.6.2022 Kontrolní den stavby modernizace trati s ministrem dopravy Martinem Kupkou, 9.6.2022 Kontrolní den stavby modernizace trati s ministrem dopravy Martinem Kupkou, 9.6.2022 Kontrolní den stavby modernizace trati s ministrem dopravy Martinem Kupkou, 9.6.2022

Na novém 3. nástupišti představil zástupce investora ze Stavební správy západ Správy železnic Petr Hofhanzl vzhled plánované nové výpravní budovy radotínského nádraží, která bude stát v proluce mezi aktuální nádražní budovou a řadou obchůdků ve Vrážské ulici. V současné době došlo k ukončení příjmu soutěžních nabídek a předpoklad zahájení výstavby nové nádražní budovy je plánováno koncem letních prázdnin. Dle připravované smlouvy o díle by měla být stavba dokončena do roku od jejího podpisu, tedy do srpna 2023.

Po provedené prohlídce radotínské části stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“, jež je součástí souboru staveb modernizace III. tranzitního železničního koridoru (III. TŽK) Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN (trať je zařazena do evropského železničního systému TEN-T), překvapil ministr dopravy Martin Kupka všechny přítomné účastníky i pokladního, u kterého si na svou další cestu do Černošic koupil jízdenku na vlak. Zde ministra Kupku čekalo další jednání se zástupci samosprávy, tentokrát té černošické.

Další fotografie ZDE.

Tisková zpráva z Ministerstva dopravy ČR
Zveřejněno: 10.06.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1138 x
Vytisknout