Dopravní omezení kvůli optimalizaci železnice začínají

9. března se v Radotíně uzavře podjezd pod železničním mostem v Karlické ulici. Hlavní průjezd Radotínem tak bude uzavřen až do 10. prosince 2020. K omezení dochází v souvislosti se stavbou takzvané „Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice“. 

„Více jak čtrnáct dní projednáváme, vyhodnocujeme a připomínkujeme návrhy objízdných tras, které dodal odborný dopravní projektant, najatý zhotovitelskou firmou. Uvědomujeme si, že je potřeba, abychom je mohli co nejdříve představit veřejnosti,“ uvádí starosta městské části Praha 16 Karel Hanzlík.

Co se týká městské hromadné dopravy, je snahou MČ, aby linka 244 končila na stávajícím obratišti ve Vrážské (a tak by nemusela přes přejezd Na Betonce). Na nezpevněné odstavné ploše pod Albertem by mohl být vyhrazen prostor pro „miniterminál“ pro linky 245 (směr Lahovská) a 248 (směr Viničky, Sídliště). Vybudováním tohoto dočasného terminálu by se zamezilo velkým zpožděním, které budou autobusy MHD nabírat cestou křížením trati. Přejezd Na Betonce bude určitě jednou z nejvíce zatěžovaných míst v celém Radotíně, kde se budou tvořit velké kolony stojících vozidel.

O této variantě, která by snížila zatížení železničního přejezdu, je jednáno s dopravním inspektorátem, Ropidem a Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Zatím se, ale nepodařilo zástupce kompetentních orgánů o vhodnosti řešení přesvědčit, a to ani při místním šetření, které mělo za cíl zjistit vhodnost průjezdů linkových autobusů v některých částech ulicí, kde standardně nejezdí. 

,,Dobrou zprávou hlavně pro školáky a jejich rodiče je, že se podařilo oproti poslednímu časovému harmonogramu oddálit uzavření tunýlku pod tratí nedaleko škol vedoucí k restauraci Rozmarýn a dále za přechodem k novému sídlišti až do konce července. Podle dřívějších plánů ho stavbaři chtěli zavřít už v průběhu března. Díky přehodnocení technologických postupů ho tak lze využívat o více jak tři měsíce déle“, dodává starosta Hanzlík. 

Z důvodu komplikací, které nastanou i pro běžné chodce, je jednáno i s vedením Městské policie hl. m. Prahy o zabezpečení některých problémovějších míst při navrhovaných objízdných trasách strážníky. Rovněž je domluvena součinnost s vedením místní základní školy ohledně doporučení vhodných cest do Loučanské ulice, tak aby byli informováni rodiče všech dětí, které navštěvují školu. Součástí informace bude i prosba či výzva, aby rodiče, pokud možno, minimalizovali dovážení dětí do školy.

Všechny objízdné trasy by měly být představeny občanům na veřejné diskuzi, která se bude konat ve středu 26. února od 17 hodin v radotínské školní aule. Debaty se zúčastní zástupci společnosti Správa železnic (investor), projektanti stavby, představitelé firmy Eurovia (za zhotovitele) a Městské části Praha 16. 

Objízdné trasy v širších souvislostech:

  • Radotín tedy bude rozdělen na Sever a Jih (pomyslnou dělicí čáru tvoří železnice – od železnice nahoru Sever, od železnice dolů Jih). 

  • Pro tranzitní dopravu, tedy nákladní vozidla nad 6 tun, nebude Radotín průjezdný. Na uzavřený, respektive neprůjezdný Radotín, bude upozorňovat dopravní značení s předstihem na všech klíčových příjezdových komunikacích, tedy v Dobřichovicích, na Strakonické od Jíloviště i z centra Prahy a na Pražském okruhu.

  • Objízdná trasa pro osobní dopravu, například z Černošic nebo z Třebotova, bude vedena ulicí K Cementárně a dále na Pražský okruh. 

  • Objízdná trasa směrem z Kosoře povede jednosměrně ulicí V Sudech a dále ulicí K Cementárně. 

  • Objízdná trasa směrem ze Zbraslavi povede přes Pražský okruh. 

Místní objízdné trasy: 
  • Železniční přejezd Na Betonce bude zachován. 
  • Další možností je využití tunýlku pod tratí v Prvomájové. Jeho provoz bude řídit světelné signalizační zařízení.
  • Tzv. propustek pod tratí (tunýlek u pizzerie) mezi Karlickou a ulicí Ke Zděři bude otevřen až do 31. 7. 2020. 
  • Tzv. panelka na Rymáni bude uzavřena, vjezd bude povolen pouze pro složky Integrovaného záchranného systému (hasiči, zdravotnická záchranná služba, policie atd.). 

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU DISKUZI

Zveřejněno: 17.02.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 840 x
Vytisknout