Aktuální práce na železničním mostě

Práce na výměně železničního mostu u Horymírova náměstí v Radotíně pokračují rychlým tempem a blíží se zprovoznění nové a uzavření staré poloviny mostu, které se uskuteční 22. srpna 2020.

V současné době probíhá dokončování osazení nosné konstrukce a zásypy vnější strany opěr. Do 18. srpna, kdy začne zatěžovací zkouška mostu, je potřeba ještě dokončit zásypy zesílené konstrukce pražcového podloží v místě přechodu zemní pláně na mostní konstrukci, konstrukční vrstvy železničního spodku, římsu mostu, osazení sloupků protihlukové stěny na římsu mostu, montáž 2 stožárů trakčního vedení na připravené patky v opěrné zdi mezi mostem a tunýlkem u Rozmarýnu, montáž výhybky mezi přejezdem Na Betonce a mostem, montáž železničního svršku, zaštěrkování, podbití, svaření kolejnic a také regulaci trakčního vedení.

Práce na železničním mostě a tunýlek u Rozmarýnu, 5.8.2020 Práce na železničním mostě a tunýlek u Rozmarýnu, 5.8.2020 Práce na železničním mostě a tunýlek u Rozmarýnu, 5.8.2020 Práce na železničním mostě a tunýlek u Rozmarýnu, 5.8.2020

Od 22. srpna nebude 1., 2. a 3. kolej od budovy radotínského nádraží v provozu a vlaky již budou jezdit po nové polovině mostu. Cestující tedy budou nastupovat do a z vlaků pouze z druhého nástupiště. Na nádraží probíhá též úprava sdělovacího zařízení.

Kvůli lepšímu přístupu stavebních vozidel k železničnímu svršku bude zhotoven dočasný přejezd od spodního parkoviště pod Albertem přes chodník podél trati. Bude zde umístěno dopravní značení s upozorněním pro chodce, tak i pro řidiče vozidel stavby. Zhotovitel se zavázal, že chodník bude udržovat v takovém stavu, aby jej mohli chodci bez většího omezení užívat.
Zveřejněno: 06.08.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 746 x
Vytisknout