Velký kontrolní den k rekonstrukci železnice

V pondělí 15. listopadu se v sále Kulturního střediska Radotín konal 4. ředitelský kontrolní den stavby "Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)", kterého se kromě zástupců ze strany železnice a stavby zúčastnili i radotínský starosta Karel Hanzlík a místostarosta Miroslav Knotek.

Vedle pravidelných kontrolních dní stavby, jenž se konají k aktuální situaci na stavbě za účasti pověřených zástupců investora, zhotovitelských firem, samospráv a dotčených institucí v periodicitě jednou za čtrnáct dní, je cílem ředitelského dne projednat se zástupci dotčených samospráv a institucí optimální průběh, stav a především časový výhled a harmonogram modernizace. Jednání svolal zástupce investora ze Stavební správy západ Správy železnic Petr Hofhanzl, který má celkovou modernizaci trati od generálního ředitelství a Ministerstva dopravy ČR na starost.


Jak bude dál pokračovat rekonstrukce trati, jaké další stavby v Radotíně přibydou, v jakých termínech jsou plánovány, se dozvíte v reportáži TV Praha. 

Termín realizace stavby trati je prodloužen. Hotovo by mělo být do konce roku 2022
Hlavní stavbyvedoucí Radek Filip ze společnosti Eurovia všechny zúčastněné strany informoval o průběhu prací za posledního čtvrt roku a o tom, jak bude stavba pokračovat. Oproti původním plánům a stanovenému harmonogramu došlo k několika změnám.
Nejzásadnější je prodloužení termínu realizace stavby až do konce prosince příštího roku. Důvodem jsou projekční úpravy, technické problémy spojené s haváriemi napájecích trafostanic a složitost zajištění dopravních výluk. Některé změny ale můžeme brát i jako pozitivní.

Podchod pro pěší
Radotínská samospráva dojednala z důvodu již v současné době problematické údržby provizorní lávky, že v období od 10. prosince 2021 do 16. července 2022 bude otevřený celý nádražní podchod pro pěší. Podchod nebude otevřený v celé své šířce, ale přibližně na průchod 2 až 3 metrů, mezi původní a novou částí podchodu bude položena skloněná rampa, bude umístěno provizorní osvětlení, zastřešen vstup ze strany budovy nádraží a obalené rozvody elektrického vedení, tedy bude uzpůsoben bezpečnému pohybu cestujících. Po dobu otevřeného podchodu bude provizorní lávka z hlediska zimní značně problematické údržby uzavřena. Otevřený zůstane bezbariérový příchod na 2. nástupiště.

Tunýlek u Rozmarýnu 
Další změnou je otevření tunýlku u Rozmarýnu, předpokládaný termín je duben 2022. 

Jízdní pruh v Radotínské se otevře letos v prosinci

V prosinci letošního roku se otevře uzavřený jízdní pruh v Radotínské ulici (před přejezdem ve Velké Chuchli).

Veřejná debata, den otevřených dveří na stavbě
Na návrh radotínského starosty proběhne další veřejná debata k železnici, předpokládaný termín je jaro 2022. Po dohodě s ředitelem Stavební správy západ (ze Správy železnic) Petrem Hofhanzlem je plánován i den otevřených dveří na stavbě (začátek září 2022).

„Děkuji zde přítomným zástupcům všech subjektů podílejících se na modernizaci trati za maximální snahu o ohleduplnost a minimalizaci dopadů všech stavebních pracích na nejbližší okolí. Bohužel víme, že v některých případech se jedná o práce, které se mohou a musí provádět pouze v noci za minimálního vytížení koridoru. Děkuji za spolupráci při realizaci této náročné stavby, která se stala každodenní součástí našich životů a věřím, že již k dalšímu časovému posunu celé stavby nedojde,“ poděkoval starosta Karel Hanzlík.

4. ředitelský kontrolní den stavby, 15.11.2021
Ředitelský kontrolní den stavby trati, 15.11.2021

Prezentace z 4. ředitelského kontrolního dne (pdf, 9,56 MB) 
Zveřejněno: 22.11.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 596 x
Vytisknout