Protihlukové stěny budou z gumy

Michal Krošlák má ve Správě železnic na starost modernizaci tratě mezi Smíchovem a Radotínem. V rozhovoru popisuje, co čeká Radotín v příštích měsících.

Jaké změny nás čekají v září?
Sedmého září zprovozníme část nového nástupiště číslo tři. Budou od něj odjíždět vlaky směrem do centra Prahy. Zároveň spustíme provoz dočasného nástupiště v délce 240 metrů u koleje číslo osm, která sousedí s parkovištěm Park & Ride ve směru k Prvomájové ulici. U něj budou zastavovat vlaky pokračující na Černošice a Beroun.

Michal Krošlák ze Správy železnic popisuje další průběh prací v okolí radotínského nádraží.
Michal Krošlák ze Správy železnic popisuje další průběh prací v okolí radotínského nádraží. 

Proč nemůže nové nástupiště obsluhovat oba směry?
Kolej číslo dva mezi novým nástupištěm a výpravní budovou bude pro další část modernizace trati slepá, proto ji nemůžeme použít.

Jak se lidé k nástupištím dostanou?
Využijí současnou provizorní lávku, kde zřídíme schodiště k novému nástupišti.

Zajistíte bezbariérový přístup pro kočárky a lidi s horší pohyblivostí?
Ano, od výpravní budovy vybudujeme dočasný přístup k novému nástupišti, aby se lidé dostali k vlakům směřujícím do centra. Bude určen lidem se sníženou schopností pohybu a orientace, pro rodiny s kočárky nebo cyklisty. Ve směru od centra tito lidé budou muset využít spojení přes Prvomájovou, do které se dostanou také bezbariérově. Ostatní budou mít k dispozici provizorní lávku.

Jak zajistíte, aby bezbariérový přístup nepoužívali i ti, kterým se nechce šlapat schody na lávku a dolů k nástupišti?
Přístup na nástupiště bude trvale střežen. Na starost ho dostane osoba, která zároveň nabídne asistenční službu těm, kteří to potřebují. Přístup k nástupišti povede přes tři koleje, které budou sloužit pro zásobování stavby při provádění mezistaničního úseku od odbočky Barrandov do Radotína. Trvalá služba dohlédne na to, aby nedošlo k ohrožení cestujících.


Sklopený chodník, po kterém budou lidé přicházet do nového podchodu v sousedství stávajícího přejezdu.
Sklopený chodník, po kterém budou lidé přicházet do nového podchodu v sousedství stávajícího přejezdu.

Na začátku celé téměř tříleté modernizace trati v Radotíně jste avizovali, že práce skončí v červenci 2022. Proč to nestihnete?
Termín dokončení jsme museli posunout na prosinec 2022. Důvodem je několik změn v projektu, které jsme byli nuceni udělat. S každou takovou změnou souvisí řada úředních záležitostí, znovu například žádáme o stavební povolení na určité části stavby. Především se jedná o prodloužení nástupišť a navýšení délky jejich zastřešení ve stanici Radotín i Velká Chuchle, rozšíření výstupu z podchodu do ulice Na Betonce a výstavbu nové trakční měnírny v Malé Chuchli.

Proč je nutné nástupiště prodlužovat?
Dopravci, kteří naše koleje používají, uvažují o nákupu delších souprav. Budou dlouhé 200 metrů, a proto nástupiště prodlužujeme na 220 metrů. Také zastřešení všech nástupišť bude delší, naroste na 160 metrů.

Stavíte nový podchod vedle železničního přejezdu a mezi řadou obchodů a stávající výpravní budovou vybudujete nový objekt, v němž bude prodejna jízdenek, toalety či občerstvení. Budou také vlaky po dokončení rekonstrukce nádraží zastavovat blíže k novému sídlišti?
Ano, je to tak. Většina lidí to bude mít k vlakům po dokončení modernizace blíž než dnes. U vchodů do podchodů i v samotných podchodech budou navíc obrazovky s informačním systémem o odjezdech vlaků, takže se bude možné jednodušeji orientovat v tom, kdy vlaky pojedou a ze které koleje.

Jak široké budou nové podchody?
Budou mít čtyři metry na šířku. Projektanti vycházejí z toho, jak je nádraží využíváno, a přihlížejí také k tomu, kolik lidí v dané obci žije. Používají normy, podle kterých se pak stanoví šířka takových podchodů. Vedení radotínské radnice navíc prosadilo rozšíření výstupu z podchodu směrem k chystanému Centru Radotín. Vstup do podchodu bude v tomto místě díky nové úpravě komfortnější.

Ve druhém podchodu vedle historické nádraží budovy už jsou připravené první výtahy.
Ve druhém podchodu vedle historické nádraží budovy už jsou připravené první výtahy. 


Na druhé straně tohoto bezbariérového podchodu stála bývalá drážní budova, kterou někteří občané chtěli zachovat. Připomenete, proč jste ji zbourali?
Hlavní a nejjasnější důvod je skutečnost, že bychom nemohli postavit nový podchod pod tratí. Drážní sklad překážel bezbariérovému výstupu ve Vrážské ulici. Jak bude postupovat jeho stavba, bude to čím dál zřetelnější.

Železniční přejezd už je zase otevřený pro chodce i auta. Zůstane k dispozici až do prosince 2022?
 Ano. A žádné delší uzávěrky na přejezdu už neplánujeme. Nanejvýš může dojít k nějaké jednodenní uzávěře. Až zprovozníme na konci roku 2022 nový podjezd v Prvomájové ulici, přejezd z bezpečnostních důvodů zrušíme.

Bude už v tomto čase k dispozici nová lávka lemující koleje od přejezdu k podchodu za restaurací Rozmarýn?
Ano, takový je plán. Lávka je společným projektem radotínské radnice a Správy železnic. V současné době probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků.

Podél trati a také v radotínské stanici už se objevují různé malby na stěnách. Proč jste se rozhodli stěny takto „vylepšit“?
Je to vůbec první spolupráce Správy železnic s legálními sprejery. Chceme zabránit poničení zárubních zdí nelegálními nápisy. Jakmile jsme je v okolí Radotína a Chuchle očistili, byly za pár týdnů pomalované. Věříme, že tomu zabrání právě toto řízené graffiti. Zdi nemůžeme nechat porůst zelení, problematická bývá jejich údržba a dochází k ohrožení bezpečnosti provozu na trati.

Když jsme u Velké Chuchle, změnilo se tam něco ohledně chystaného nadjezdu nad tratí?
Městská část Praha – Velká Chuchle a majitelé některých nemovitostí v jeho okolí se odvolali proti územnímu rozhodnutí. Městská část již svoje odvolání na základě rozhodnutí zastupitelstva stáhla a s vlastníky dotčených nemovitostí jednotlivě jednáme a věříme, že nalezneme shodu. Dříve než na konci roku 2025 ale nadjezd stát nebude.

O podjezdu nebo tunelu se v Chuchli už neuvažuje?
Když jsme tam v rámci probíhající stavby zaráželi piloty pro protihlukové stěny, narazili jsme na výrazné skalní podloží. I z toho důvodu si nedovedu představit stavbu podjezdu. Skalní podloží je i v Radotíně, proto jsou při stavbě někdy cítit otřesy.

Jak to v Radotíně vypadá s protihlukovými stěnami?
V jejich případě jsme také upravili projekt. Upustili jsme od betonových stěn, část nad Karlickou jsme osadili skleněnými výplněmi. Nechceme, aby stěny působily příliš masivně. Místo betonových sloupků jsme použili ocelové a výplně budou z recyklované gumy. Tyto panely budou mít pohlcující vrstvu z obou stran, a budou tak pohlcovat hluk i od automobilového provozu. Protihlukové stěny doděláme až na konci stavby, proto jsou na mnoha místech nyní jen sloupky.

Změny se dotknou také plochy vedle staré nádražní budovy směrem k bývalému uhelnému skladu. Co tam chystáte?
V současné době se připravuje projekt počítající na tomto místě se zhruba 90 parkovacími místy. Nebudou na něm chybět ani nabíječky pro elektromobily. Realizace pak záleží na dohodě s městskou částí. A vedle staré budovy plánujeme postavit prosklenou cyklověž s šatnou a servisním zařízením pro kola. Věž poslouží jako bezpečná úschovna kol.

Radotínská radnice jedná o odkupu historické budovy nádraží, vy si ale ponecháte její novější křídlo. To se nyní rekonstruuje. Co v něm bude?
Jedná se o technologickou budovu. Umístíme do ní stavědlovou ústřednu, sdělovací místnost, novou dopravní kancelář a rozvodnu vysokého a nízkého napětí. Stávající trafostanici tak budeme moct zrušit a na jejím místě vedle řady malých obchodů ve Vrážské ulici postavíme novou výpravní budovu.

Až v roce 2022 modernizaci v Radotíně dokončíte, bude už stát i nová výpravní budova?
Stavba nové výpravní budovy je samostatnou stavbou. Její realizace se v současné době předpokládá od srpna 2022 do srpna 2023.

Které termíny jsou pro Radotín důležité v příštím roce?
Kromě kompletního dokončení stavby v prosinci 2022 bude důležitý ještě příští červen. V tomto měsíci plánujeme dokončit lichou kolej mezi Barrandovem a Radotínem. Díky tomu skončí jednokolejný provoz mezi Barrandovem a Chuchlí, který nyní největší měrou způsobuje zpoždění vlaků. Od té chvíle už by měla být vlaková doprava spolehlivější. V červenci 2022 se otevře podchod za Rozmarýnem. Rekonstrukce nástupišť a kolejí v Radotíně blíže výpravní budovy bude probíhat od července do prosince 2022.

Příští rok tedy skončíte s modernizací tratě v místě kousek od radotínské sportovní haly. Kdy bude pokračovat rekonstrukce dále k Černošicím?
Na podzim roku 2022 je plánováno zahájení modernizace trati mezi Karlštejnem a Berounem. Poté se zaměříme na část mezi Všenory a Karlštejnem. Až poté přijde na řadu černošická část zahrnující i zbytek Radotína. Dříve než za pět let se tam stavět nebude. V Černošicích totiž máme problémy s výkupy pozemků nutných pro stavbu. 
Petr Buček
Zveřejněno: 03.09.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 400 x
Vytisknout